KVKK Aydınlatma Metni

_______________________________________________________________________________________

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ GENEL AYDINLATMA METNİ

_______________________________________________________________________________________

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK)  madde 10 gereği sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

Veri Sorumlusu Kimliği;

KVKK uyarınca şirketimiz BRC Kimyevi Mad. Organik Gübre Gıda ve Tarım Kimyasalları San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatını haizdir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlarla size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı;

Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve sağlanan hizmetleri güvenilir ve kesintisiz bir şekilde en iyi koşullarda sağlayabilmek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, ödemelerin yapılması, operasyonların yürütülmesi-geliştirilmesi ve akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla yasada öngörülen/izin verilen şekillerde işlemekte ve muhafaza etmektedir. Kişisel veriler verilen hizmetin ifası için tedarikçilerle/alt yüklenicilerle/iş ortakları/danışmanlarla KVKK kapsamında kişisel verileri işleme şartları ve amaçları ile ve de yasada öngörülen/izin verilen şekillerde aktarılabilecektir.  Şirketimiz kişisel verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, hukuka aykırı kullanılmaması amacı ile güvenlik tedbirleri alır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bu Aydınlatma Metni ekinde yer alan KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU’nda düzenlenen yöntemlerle ve bu formu doldurarak …………mail adresine ilettiğiniz takdirde;  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve ancak en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. (Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.)  

 

KVKK’nın madde 11 gereği uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zarar giderilmesini talep etme

 

Çerezler;

Sitemizi ziyaret ettiğinizde sitemizin hangi bölümlerine daha çok ilgi gösterdiğinizi ve sitemizi ne sıklıkla ziyaret ettiğinizi veya kaç kere ziyaret ettiğinizi belirleyebilmek amacıyla anonim (isimsiz / kimliksiz) olarak toplanan bilgileriniz site ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için istatistiksel amaçlarla değerlendirilmektedir. Sitemiz ziyaretçileri sitemizi ziyaret etmekle bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesine ve muhafazasına açıkça rıza göstermiş bulunmaktadır.

 

Web sitemizde; Ziyaretçilerden isim-soy isim, iletişim vs bilgileri istendiği takdirde bu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

 

brckimya.com.tr adresinden yapılacak olan bütün gönderiler için; İstediğiniz zaman, alıcı listesinden çıkabilir veya bilgilerinizi değiştirebilirsiniz

 

brckimya.com.tradresini ziyaret eden herkesin;  Özel hayatına saygı gösterilmektedir. Ziyaretçilerimiz hakkında toplanan her türlü bilgi öncelikle site ziyaretçilerinin talep ettikleri veya edebilecekleri hizmetleri sunmak için ve sonra da şirket olarak daha iyi hizmet verebilmek amacına uygun olarak yönetilmektedir. Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde bu kişisel bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile başka amaçlarla paylaşılmaz. Kişisel olarak site ziyaretçileri olarak yukarıda bildirdiğimiz usulleri takip ederek sizlerle ile ilgili hangi bilgilere sahip olduğunu öğrenme ve gerekirse düzeltmeler yapma hakkına sahipsiniz; ayrıca bu bilgilerin kullanılmamasını talep hakkına sahipsiniz.

 

brckimya.com.trtarafından İnternet üzerinden gelen tekliflerinde; Bilgisayarınıza "Cookies" ("Çerezler") yerleştirebilir. Bu sayede gelen bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar çerçevesinde, sadece sizin ihtiyacınıza hitap edebilmek ve size uygun olacak sayfa düzenlemesi yapabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlayacak bilgiler içermemektedir. Genel kullanımdaki internet tarayıcıları, genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlı olup, tarayıcınız ayarlarından çerezleri engelleyecek ya da çerez gönderildiği takdirde uyarı verilecek şekilde değiştirebilirsiniz.

 

Web sitemizi kullanarak brckimya.com.trtarafından yapılan bilgilendirmeleri ve brckimya.com.trpolitikalarını kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

brckimya.com.trher zamanbu politikada değişiklik, ilave veya çıkartma yapma hakkını saklı tutar. Bu hüküm ve şartlarda yapılan değişikliklerin ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Aksi belirtilmediği takdirde, sitemizde yayınlanan bütün metin, resim, yazı ve diğer paylaşımların telif hakkı brckimya.com.trile BRC Kimyevi Mad. Organik Gübre Gıda ve Tarım Kimyasalları San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’neait ve tüm hakları saklıdır. Bu sitede yayınlanan metin/ görsel/ ses/ animasyon/video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve meri tüm mevzuat tahtında telif altındadır. Sitede yer alan hiçbir unsur/öğe ticari amaç için kısmen dahi olsa kopyalanamaz/ kullanılamaz/başka sitelerde yayınlanamaz. Aksine davrananlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun gerektirdiği tüm yasal aksiyonlar alınacaktır.

 

Sitemizde yayınlanan tüm logo/ marka / kurumsal kimlik detayları-görselleri/ amblemler/ modellemeler/ araç üstü/yanı dizaynlar/model yazıları vs tüm kurumsal öğeler; Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve meri mevzuat tahtında korunma altındadır ve hiçbir biçimde kısmen dahi olsa kopyalanamazlar / kullanılamazlar. Aksine davrananlar hakkında meri mevzuatın gerektirdiği tüm yasal aksiyonlar alınacaktır.

 

Web Sitemize giren ya da sitemizde yer alan formları dolduran her ziyaretçimiz yukarıda açıklanan bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

Yasal Uyarı

Web sitemizde yer alan herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda bilgi vermek amacıyla üçüncü şahıslardan temin edilen her türlü metin, görsel, tablo ve grafiklerin;

İçeriklerin doğruluğu BRC Kimyevi Mad. Organik Gübre Gıda ve Tarım Kimyasalları San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir ve bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak da sunulmamaktadır. Bu nedenle sitemizde yer alan içeriklerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu içeriklere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve masraflardan dolayı BRC Kimyevi Mad. Organik Gübre Gıda ve Tarım Kimyasalları San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ninsorumluluğu yoktur.

 

Başvuru Yöntemi Hakkında

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile talep dilekçenizi, yine sitemizde yer alan şirket adresimize bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya yukarıda belirtmiş olduğumuz mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

 

Değişiklik Ve Güncellemeler

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

Başvuru Formu

GENEL KİMYASALLAR

İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünler.
Tümü.

TARIM KİMYASALLARI & ÜRÜNLERİ

Tarlada ihtiyacınız olan ürünler...
Tümü.

SU ŞARTLANDIRMA & ARITMA KİMYASALLARI

Depozit ve korozyon önleyici kimyasallar...
Tümü.

GIDA KİMYASALLARI

Gıda sektöründe kullanılan kimyasallar...
Tümü.

DETERJAN KİMYASALLARI & ÜRÜNLERİ

Deterjan üretimi için gerekli kimyasallar...
Tümü.

TEKSTİL ANA KİMYASALLARI

Tekstil sanayide ihtiyaç duyulan kimyasallar...
Tümü.

SOLVENTLER

İhtiyaç duyulan her alana yönelik solventler...
Tümü.