GENEL KİMYASALLAR

 • LİKİT KOSTİK
 • BONCUK KOSTİK
 • PAYET KOSTİK
 • POTAS KOSTİK
 • POTASYUM PERMANGANAT
 • SODYUM BİKARBONAT (TEKNİK-BESİN)
 • SODYUM KARBONAT (HAFİF SODA-AĞIR SODA)
 • SODYUM HİPOKLORİT
 • ASETİK ASİT
 • FORMİK ASİT
 • FOSFORİK ASİT
 • HİDROKLORİK ASİT
 • LAKTİK ASİT
 • NİTRİK ASİT
 • OKZALİK ASİT
 • SİTRİK ASİT
 • SÜLFAMİK ASİT
 • SÜLFÜRİK ASİT
 • TARTARİK ASİT
 • BAKIR SÜLFAT
 • ÇİNKO SÜLFAT
 • MAGNEZYUM SÜLFAT
 • KALSİYUM KLORÜR
 • RAFİNE SANAYİ TUZU (BİLLUR TUZ-SODYUM KLORÜR)
 • SODYUM METABİSÜLFİT
 • SIVI SODYUM METABİSÜLFİT
 • SODYUM TİYOSÜLFAT
 • POTASYUM KLORÜR
 • TABLET TUZ

GENEL KİMYASALLAR

İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünler.
Tümü.

TARIM KİMYASALLARI & ÜRÜNLERİ

Tarlada ihtiyacınız olan ürünler...
Tümü.

SU ŞARTLANDIRMA & ARITMA KİMYASALLARI

Depozit ve korozyon önleyici kimyasallar...
Tümü.

GIDA KİMYASALLARI

Gıda sektöründe kullanılan kimyasallar...
Tümü.

DETERJAN KİMYASALLARI & ÜRÜNLERİ

Deterjan üretimi için gerekli kimyasallar...
Tümü.

TEKSTİL ANA KİMYASALLARI

Tekstil sanayide ihtiyaç duyulan kimyasallar...
Tümü.

SOLVENTLER

İhtiyaç duyulan her alana yönelik solventler...
Tümü.